Általános szerződési feltételek
A Zebrapack Hungary Kft. www.dekorkuka.hu weboldalához

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.dekorkuka.hu weboldalon elérhető szolgáltatás igénybevételének Felhasználó általi használatának feltételeit. A weboldal használatához szükséges egyéb tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető tájékoztatások segítik. A Felhasználó a weboldal használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

Név: Zebrapack Hungary Kft. (Szolgáltató)
Székhely: 2133 Sződliget, Rózsa utca 40.
Adószám: 12054642-2-13
EU adószám: HU 12054642
Vezetve a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában.
Cégjegyzékszám/Nyilvántartási szám: 13-09-183729
Számlavezető pénzintézet: Budapest Bank Zrt.
Bankszámlaszám: 10101023-56016800-01005000
Képviselő neve, beosztása: Udvarhelyiné Dávid Erika ügyvezető
E-mail cím: office@zebrapack.hu
Telefonszám: +36 20 441 9312
Szakmai érdekképviseleti szerv: Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara

 

 

Weboldal címe:

www.dekorkuka.hu
Tárhelyszolgáltató neve: FULLCON IT Development Kft.
Az adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: Szerverszolgáltatás
Az adatfeldolgozás helye: www.tarhely.info
email címe: ugyfelszolgalat@tarhely.info
Adószáma: 25953943-2-43
Az adatfeldolgozó címe: 1205 Budapest, Mártírok útja 100.
Adatfeldolgozási technológia: információs technológia

Tárhely-szolgáltató weboldala: www.tarhely.info

A weboldalon folytatott tevékenység

A www.dekorkuka.hu weboldalon a Zebrapack Hungary Kft. tevékenysége: kültéri és beltéri szemetes kukák bemutatása, árajánlatkészítés, piaci igények felmérése, tanácsadás, kereskedelem. A megrendelt termékek biztosítása, becsomagolása és kiszállíttatása a megrendelőknek.

 

 

Felhasználási feltételek:

 

Felelősség
A Felhasználó a weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.
A Szolgáltató kizár minden felelősséget a weboldal használói által tanúsított magatartásért és hogy a Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért.
A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a weboldal használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.
A Felhasználók által a weboldal használata során elérhetővé tett tartalmat (pl. kommentek) a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal.

Szerzői jogok
A weboldal teljes egésze, tartalma (szövegek, saját fotók, grafikai elemek, stb.) a Zebrapack Hungary Kft. tulajdona, szerzői jogvédelem alá esik, így másolni, módosítani, terjeszteni tilos!

 

 

A weboldalon történő árajánlatkérés

A Megrendelés folyamata
A weboldal termékek és szolgáltatások bemutatását, valamint azok online árajánlatkérési lehetőségét biztosítja a Felhasználók számára. A weboldalon a Felhasználó menüpontok segítik a tájékozódást. A termékek és szolgáltatások kategóriákba sorolva találhatók meg, egyes kategóriák alkategóriákra vannak bontva könnyebb tájékozódás érdekében.

A kategória nevére kattintva a benne szereplő alkategóriák (ha vannak) és a termékek vagy szolgáltatások találhatók. A termék listáról a részletes termék oldal a termék nevére kattintva érhető el, itt tájékozódhat részletesen a termékről vagy szolgáltatásról.

A weboldalon lehetőség van kulcsszó alapján terméket keresni. A keresési feltételeknek megfelelő termék találatok a keresést követően listában jelennek meg.

A kiválasztott termék a Ajánlatot kérek gombra kattintva a listába helyezhető, a gomb mellett a kívánt darabszám beállítható, melyre az árajánlatot kérik. A Felhasználó az Árajánlatkérés küldése gombra kattintva folytathatja a termékkiválasztási folyamatot. Az ajánlatkéréshez regisztráció szükséges, a regisztráció a megfelelő adatok kitöltésével és elküldésével történik. A korábban már regisztrált Felhasználók részéről csak bejelentkezés szükséges, újra regisztrálni nem kell.

Az ajánlatkéréshez a Felhasználónak az alábbi adatokat kell megadnia:
Vezetéknév, keresztnév, cégnév (nem kötelező), email cím, jelszó, telefonszám. A sikeres ajánlatkérésről a Felhasználó e-mailben, és a weboldalon tájékozódhat. A Felhasználó a regisztrációjának törlését e-mailben kérheti a Szolgáltatótól, ez esetben új ajánlatkéréshez újra kell regisztrálnia.
A hozzáférési adatok titokban tartásáért a Felhasználó felelős. A Felhasználó felelős az adatai frissítéséért, valamint köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, ha tudomására jutott, hogy az adataival harmadik fél visszaélt.

Elfelejtett jelszó esetén, a weboldalon új jelszó kérhető a regisztrált email címre. Amennyiben a Felhasználó korábban regisztrált a honlapon, a megrendelési folyamat az email címének és jelszavának megadásával folytatható.

A megrendelés következő lépéseként a Felhasználónak ki kell választania a számára megfelelő fizetési és szállítási módot. A Felhasználó egy összefoglaló oldal segítségével ellenőrizheti minden korábban megadott adatát, és a megrendelni kívánt termékeket, mennyiségeket és árakat.

Ha hibát észlelt, ezen a felületen javíthat az adatokon. Ha mindent megfelelőnek talál, akkor az Árajánlatkérés elküldése gomb segítségével véglegesítheti igénykérését. Erről a weboldalon és emailben megerősítést kap.

A Felhasználó ajánlatkérés listába helyezett termékeit automatikusan elmenti és feladja a vásárló következő bejelentkezésekor.

 

Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

 

A Szolgáltató a Felhasználót legkésőbb 2 munkanapon belül tájékoztatja az árajánlatról.
A visszaigazoló email tartalmazza az ajánlatkérés során megadott adatokat, a elérhetőségeket, cég nevet (amennyiben a felhasználó megadta), a termék nevét, darabszámokat, ezen felül a Felhasználó rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit.

 

A szerződés létrejötte

 

A szerződés megkötése magyar nyelven lehetséges. Az árajánlatkérést követően Szolgáltató árajánlatot készít és küld Felhasználó részére, az árajánlatkérésben megadott email címre. Hogyha a Felhasználó ezt elfogadja és a terméket/termékeket írásban emailen megrendeli, az így leadott megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

A szerződés a vásárló által elküldött megrendeléssel jön létre és lép érvénybe.
A megrendelésről Felhasználó/Vásárló emailen írásos visszaigazolást kap. Amennyiben a fizetési mód megköveteli (pl. előre utalás), vagy a megrendeléssel kapcsolatban további egyeztetés szükséges, a Szolgáltató küld egy személyre szabott e-mailt is a vásárlónak, amelyben a hiányzó részletek egyeztetésére kéri fel.

 

A szerződés iktatása

A honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a Szolgáltató azt nem iktatja, utólagosan nem hozzáférhető. Felhasználó ezt tudomásul veszi és elfogadja.

 

Számla

A Szolgáltató megrendelésről papír alapú vagy e-számlát számlát állít ki Felhasználó igényének megfelelően. A papír alapú számlát a megrendelt termék átvételekor adja át, vagy a kiküldött csomagban juttatja el a vásárló részére. Az e-számlát a Felhasználó által megadott email címre küldi elektronikusan.

Amennyiben a Felhasználó az egyes tételekről külön számlát szeretne kérni, akkor ezt a megrendeléskor kérjük, jelezni szíveskedjék. Amennyiben ezt elmulasztja, a Szolgáltató nem köteles tételenként külön számla kibocsátására.

 

Fizetési módok

Banki átutalás díjbekérő vagy számla alapján

 

Átvételi és szállítási lehetőség

 

A szállítási költség a termék súlya, térfogata, értéke és a fizetési mód alapján kerül meghatározásra.
Szállítást végző partnereink: a DPD Hungária Kft.
A csomagok futárszolgálatok általi kézbesítése munkanapokon 8-17 óra között történik. Ezért kérjük, olyan címet adjon meg, ahol ez idő alatt tartózkodik és a csomagot át tudja venni. Amennyiben egyedi kiszállítást kér, kérjük, ügyfélszolgálatunknál az office@zebrapack.hu email címen jelezni szíveskedjenek, külön díjazás ellenében ezt is biztosítani tudjuk. (egyedi típusú kiszállítás saját fuvarossal, hajnali vagy késői, de a hétvégi szállítás is lehetséges)

A termékek átvétele

A termékek átvételekor a Felhasználó köteles megvizsgálni, hogy a csomagolás és maga a termék sérülésmentes-e. Amennyiben sérülést tapasztal a csomagoláson és/vagy egyik, vagy az összes terméken, a Felhasználó kérje a futártól jegyzőkönyv felvételét. A küldemény futártól való átvételével illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvételének igazolása megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt követően a Felhasználó kizárólag elállási jogával élhet. A kiszállítást végző személy távozása után a Szolgáltatónak utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni.

Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, illetve cseréjét a Szolgáltató díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal!

 

Elállási jog

Elállási jog gyakorlásának menete
Ebben a pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban Fogyasztó).

A terméknek, több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, a Fogyasztónak vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül joga van a szerződéstől indokolás nélkül elállni.
Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Amennyiben a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, az elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles írásban eljuttatni postán vagy elektronikus úton küldött levél útján a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Ebből a célból a Fogyasztó felhasználhatja a megrendelést visszaigazoló e-mailhez mellékelt elállási nyilatkozat – mintát is. A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 5. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Mindkét esetben a Szolgáltató emailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.
Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, email útján történő értesítés esetén az email küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 1. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

A termék a Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli, ezen kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

A visszatérítés során Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 

A Fogyasztót mely esetekben nem illeti meg az elállási jog

Olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.
Olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

Olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából.
Lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta.
Olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak.

A nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási jogát.

 

Szavatosság, Kellékszavatosság

A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően.
Fogyasztói szerződés esetén a Fogyasztónak minősülő Felhasználó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Felhasználó érvényesíteni már nem tudja.

Nem a Fogyasztóval kötött szerződés esetén a Felhasználó az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

A Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról a Felhasználó egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő (2) hónapon belül közölni.

A Felhasználó közvetlenül a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
A teljesítést (vagyis a kiszállítást, átvételt) követő hat hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem a hiba jellegével, vagy a termék természetével összeegyeztethetetlen. A Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Felhasználó részére történő átadást követően keletkezett. Ennek alapján a Szolgáltató nem köteles a Felhasználó kifogásának helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a hiba oka, a termék nem rendeltetésszerű használatának következménye. A teljesítést követő hat hónap elteltével azonban a bizonyítási teher megfordul, vagyis vita esetén a Felhasználónak kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.

 

Termékszavatosság

 

Termékszavatosság kizárólag ingó dolog, termék hibája esetén merülhet fel. Ez esetben a Fogyasztónak minősülő a Felhasználó – választása szerint – az 7.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a Felhasználó a termék-gyártó általi forgalomba hozatalától számított két (2) éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
A Felhasználó a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

  • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
  • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Felhasználó a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

Jótállás

 

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás 1 év, melynek kezdő időpontja a termék a Fogyasztónak történő átadásának a napja vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja.

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Ugyanazon hiba miatt a Felhasználó kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a Felhasználó a jótállásból fakadó jogok az 7.1. és a 7.2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Szavatossági, jótállási igények érvényesítése

A szavatossági igényeit a Felhasználó az alábbi elérhetőségeken érvényesítheti:
Név: Zebrapack Hungary Kft.
Levelezési cím: 2133 Sződliget, Rózsa u. 40
Telefonszám: + 36-20-4419312
E-mail: office@zebrapack.hu

 

Jogérvényesítési lehetőségek

Panaszügyintézés helye, ideje, módja
A Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:
Név: Zebrapack Hungary Kft.
Levelezési cím: 2133 Sződliget, Rózsa u. 40
Telefonszám: + 36-20-4419312
E-mail cím: office@zebrapack.hu

A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja, de mindenképp a lehető legrövidebb időn belül. Ha a szóbeli panasz azonnali a panasz jellege miatt orvoslására nincs lehetőség, vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt – vesz fel.
A Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni.

A Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.
A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

 

Egyéb feltételek

 

ÁSZF, árak módosítása
A Szolgáltató jelen ÁSZF-et, a weboldalon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja, a módosítás a honlapon történő közzétételt követően azonnal életbe lép, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes.
Technikai korlátok

A honlapon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.


Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje:
2021. 04. 15